شھادت‌‌نوع‌مرگ‌را‌عوض‌می‌ڪند
وقت‌مرگ‌را‌عوض‌نمی‌ڪند...!
ازمرگ‌نترسید؛جوری‌درزندگۍ
حرڪت‌کنیدڪه‌خداوندشھادت
رانصیبتان‌ڪند‌و‌ازدنیاببرد!

-#شھید‌جوادمحمدی🌱

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال روبیکا موزیک ویدیو
روبیکا
کانال روبیکا موزیک ویدیو
موسیقی