مهین پرچگانی
ارشد مشاوره و راهنمایی
شماره نظام روانشناسی۲۲۱۸۱

اینجا هستیم کنار هم در تنگناهای تاریک زندگی با امیدجهانمان را روشن کنیم

🪷 مشاوره توسعه فردی

🌱شروع دوباره با تفکر آگاهانه
🌱از تاریکی به نور...

🍀رزرو مشاوره
@mahinparchegani

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال روبیکا اهنگ کوردی
روبیکا
کانال روبیکا اهنگ کوردی
موسیقی