سر بر شانــہ خدا بگذار تا«اهـنگــ زندگـے» را برایتـ زیبا بــخواند ♬
و تو زندگـے را با تمامـ و کمالش زندگـے کن!

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال ایتا مدرسه ی نقاشی سمیه
ایتا
کانال ایتا مدرسه ی نقاشی سمیه
آموزشی