ـبسـم‌رب‌عـین‌شیـن‌قـاف🕊
ز سۅز ؏ـشـق لیݪۍ دࢪ جہان مجـنۅن شد افسانہ
تۅ مجـنۅن سـاز از ؏ـشـقـت مࢪا افسـانہ‌اش با‌من 🎼


༆ 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 🖤 📚🖋
📌اندڪۍ شعࢪ بخوان
حالت اگࢪ بهتࢪ نشد
دࢪ طبابت حڪم ابطال مࢪا
صادࢪ بڪن ... ^^

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال روبیکا بازی
روبیکا
کانال روبیکا بازی
بازی