﴾.﷽.﴿
کانال اشعار و سبک مداحی

ابن الحسن معنی رمز نمایان تو است
غرش از صورت و خشم تو میچکد قاسم

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال ایتا هیت امام حسن مجتبی
ایتا
کانال ایتا هیت امام حسن مجتبی
مذهبی