🔔کافه کتاب 📚📙

✔اگه اهل مطالعه📖 هستی کتابهای کافه کتابُ بخر.💰💶

✔اگه نه #داستان_دنباله_دار تو کانال ُ بخون.📑

✔اگه حالِ خوندن نداری #رمان_صوتی کانالُ گوش بده .

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال ایتا ᯓ⌈𝘚𝘖𝘎𝘈𝘕𝘎┊سوگنگ⌋
ایتا
کانال ایتا ᯓ⌈𝘚𝘖𝘎𝘈𝘕𝘎┊سوگنگ⌋
سرگرمی