شهید تهرانی مقدم:فقط انسان های ضعیف

به اندازه امکاناتشان کار می کنند.

اومدیم در کنار هم تا لحظات رو دریابیم

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال ایتا آموزش رایگان دروس پنجم
ایتا
کانال ایتا آموزش رایگان دروس پنجم
آموزشی