📌صـــــــــــــــــــدور اقســـــــــــــــــــــاطی بیمه نامه ثالث و بدنه ویژه:
📌کارکنان و بازنشستگان آموزش و پرورش
📌شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح
📌شاغلین و بازنشستگان بانک رفاه
📌مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی

✅اقساط ۱۰ ماه
✅بدون پیش پرداخت
✅بصورت کسر از فیش

#بیمه #بیمه_نامه #بیمه_شخص_ثالث #اقساطی #آنلاین #بیمه_ایران #بیمه_دانا #بیمه_تعاون
خرید بیمه نامه آنلاین:
shahinbime.com

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال ایتا رز تحریر
ایتا
کانال ایتا رز تحریر
فروشگاه