آیدی مدیر = @devilmoonx

آیدی واسطه گرے اکانت فری فایر‌: @MR_ARTON

آیدی ادمین= @soheil_m2bb

کانال =eitaa.com/Free_Fire_gg@

https://eitaa.com/joinchat/2367422888Cebabba3fb6 = اعتماد آقای آرتون

واسطه اک فری : @VIZARD_2022

500🚀600

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال روبیکا گالری طلا ابراهیم نویی - ایرانیان
روبیکا
کانال روبیکا گالری طلا ابراهیم نویی - ایرانیان
فروشگاه