اینـ👇ـجا فعال ترین کانـ📱ـال فوتـ⚽️ـبالی بـ✅ـله است🔥

1k🚀2k

مالـ👨‍💻ـک کانـ📱ـال : @parhamaa
یکی از ادمـ🧑‍💻ـینای کانـ📱ـال: @emadking1390

* [ برای دیـ👀ـدن بـ🤖ـات کانـ📱ـال اینـ👇ـج رو کلیـ🫵ـک کنید](https://ble.ir/orginal_football_news_bot) *

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال روبیکا حمزه بیرانوند
روبیکا
کانال روبیکا حمزه بیرانوند
موسیقی