کانال من در مورد عایق بندی استخر های کشاورزی هست و همچنین مطالب و اخبار روز کشاورزی در کانال گذاشته میشود.

عایق بندی استخر کشاورزی (فرنام بسپار)

سلب مسئولیت: مسئولیت محتوای این کانال بر عهده صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد تحقیق کنید و در صورت مشاهده تخلف گزارش دهید.
ویژه
کانال ایتا آرامش درون | ساحل عبدالهی
ایتا
کانال ایتا آرامش درون | ساحل عبدالهی
آموزشی